Godło Rzeczypospolitej Polskiej    Herb Miasta Gliwice    Logo II Liceum w Gliwicach

Profile nauczania w II LO

Klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych możliwością łączenia wiedzy z różnych obszarów kultury, zafascynowanych literaturą, historią, filozofią, psychologią, socjologią, mediami. To profil dla tych, którzy chcą kontynuować naukę na kierunkach uniwersyteckich (filologia, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, psychologia, historia sztuki, socjologia). Profil klasy jest odpowiedni także dla osób planujących studiowanie filmoznawstwa, starających się o przyjęcie na wydział aktorski, reżyserski, operatorski.

Ofertę uzupełniają : zajęcia z retoryki, czyli nabywania umiejętności autoprezentacji, prowadzenia debat, wystąpień publicznych, gry scenicznej i tworzenia wypowiedzi artystycznej oraz ćwiczeń emisji głosu, dykcji; zajęcia warsztatowe w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zajęcia warsztatowe w ramach współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego” Ius Gentium”.

Klasa biologiczno – chemiczna (dwujęzyczna z językiem angielskim)

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, przedmiot uzupełniający - biofizyka.

Oferta skierowana jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz rozwijać umiejętności językowe poprzez opanowanie terminologii i słownictwa specjalistycznego w języku obcym, m.in. z przedmiotów przyrodniczych.

To profil dla osób szczególnie zainteresowanych wiedzą medyczną, planujących studiować na wszystkich kierunkach uniwersytetów medycznych, przyrodniczych oraz kierunkach pokrewnych, w kraju i zagranicą. Również dla chcących zdobywać umiejętności praktycznego prowadzenia obserwacji, doświadczeń i badań, które mogą pogłębiać na zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii prowadzonych w nowocześnie i profesjonalnie urządzonych pracowniach szkolnych oraz w trakcie zajęć, prezentacji, warsztatów i wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych śląskich uczelni oraz zajęć laboratoryjnych na wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej.

Ofertę uzupełniają: zajęcia terenowe i laboratoryjne prowadzone w ramach współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, z Pałacem Młodzieży w Katowicach, zajęcia na Katedrze przyszpitalnej Histopatologii w Zabrzu, zajęcia prosektoryjne z zakresu anatomii człowieka na Katedrze Anatomii Człowieka w Zabrzu, zajęcia na Uniwersytecie Licealisty – program jest kierowany do kandydatów uczelni medycznych. W ramach współpracy z Centrum Onkologii (Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Gliwicach) prowadzone są zajęcia na terenie zakładu. Cyklicznie odbywają się w szkole wykłady prowadzone przez Absolwentów II LO - lekarzy bądź jeszcze studentów - z zakresu zdrowia, współczesnych terapii, urazów, itd., a także przez kadrę naukową Centrum Techniki Eksperymentu w Małej Skali w Toruniu (w ramach programu: Chemia w Małej Skali).

Klasa matematyczno-geograficzna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

Oferta skierowana jest do osób, które swoją przyszłość wiążą zazwyczaj z kierunkami politechnicznymi i ekonomicznymi oraz przedmiotami ścisłymi rozwijanymi w ramach kształcenia uniwersyteckiego. Wyborem mogą być, kierunki, takie jak : inżynieria, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektrotechnika, logistyka, geologia, zarządzanie, geodezja, ekonomia. To profil dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności o myślenie i działanie techniczne, poznawać nowoczesne technologie.

Ofertę uzupełniają: zajęcia laboratoryjne prowadzone w ramach współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zajęcia warsztatowe oraz wykłady prowadzone na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach z zakresu Rozpoznawania skał i minerałów,  skamieniałości, czyli śladów dawnego życia, GIS w życiu codziennym., zajęcia terenowe w ramach wycieczek przedmiotowych (Zjawiska kresowe Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, Planetarium Śląskie w Chorzowie czy Gopark - Góra Św. Anny).

Klasa biologiczno – chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka.

Oferta skierowana jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych. To profil dla osób szczególnie zainteresowanych wiedzą medyczną, planujących studiować na wszystkich kierunkach uniwersytetów medycznych, przyrodniczych oraz kierunkach pokrewnych, w kraju i zagranicą. Również dla chcących zdobywać umiejętności praktycznego prowadzenia obserwacji, doświadczeń i badań, które mogą pogłębiać na zajęciach laboratoryjnych z biologii i chemii prowadzonych w nowocześnie i profesjonalnie urządzonych pracowniach szkolnych oraz w trakcie zajęć, prezentacji, warsztatów i wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych śląskich uczelni oraz zajęć laboratoryjnych na wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej.

Ofertę uzupełniają: zajęcia terenowe i laboratoryjne prowadzone w ramach współpracy ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, z Pałacem Młodzieży w Katowicach, zajęcia na Katedrze przyszpitalnej Histopatologii w Zabrzu, zajęcia prosektoryjne z zakresu anatomii człowieka na Katedrze Anatomii Człowieka w Zabrzu, zajęcia na Uniwersytecie Licealisty – program jest kierowany do kandydatów uczelni medycznych. W ramach współpracy z Centrum Onkologii (Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Gliwicach) prowadzone są zajęcia na terenie zakładu. Cyklicznie odbywają się w szkole wykłady prowadzone przez Absolwentów II LO – lekarzy bądź jeszcze studentów - z zakresu zdrowia, współczesnych terapii, urazów, itd.

Klasa filologiczna (dwujęzyczna z językiem angielskim)

Przedmioty rozszerzone: język polski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych możliwością łączenia wiedzy z różnych obszarów kultury, zafascynowanych językami obcymi, literaturą, historią, filozofią, psychologią, socjologią, mediami. To profil dla tych, którzy chcą kontynuować naukę na kierunkach uniwersyteckich (filologia, prawo, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, psychologia, historia sztuki, socjologia).

Ofertę uzupełniają zajęcia warsztatowe w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zajęcia warsztatowe prowadzone w ramach współpracy z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Kołem Naukowym Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego” Ius Gentium”. Domem Współpracy Polsko –Niemieckiej, zajęcia warsztatowe z prawnikami działającymi w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”. Uczniowie tego profilu maja też możliwość obserwować obrady Sejmiku Młodzieżowego w Katowicach czy brać udział w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach, np. wiedzy o UE, o państwie i prawie, o prawie wyborczym.

Dzięki nauczaniu dwujęzycznemu absolwent naszej szkoły posiada nie tylko wiedzę ogólną oraz poszerzoną z wybranych przedmiotów, które realizował w cyklu edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, ale także jest przygotowany merytorycznie do kontynuowania studiów specjalistycznych na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

Szkolny Klub Wolontariatu II LO w Gliwicach

Klub ekologiczny II LO - logo

Sport w II LO w Gliwicach - logo

Logo Koła Retorycznego

II LO za granicą

Olimpijczycy II LO w Gliwicach

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.