Godło Rzeczypospolitej Polskiej    Herb Miasta Gliwice    Logo II Liceum w Gliwicach

Biblioteka II LO w Gliwicach

Bibliotekarze:

mgr Katarzyna Panek

mgr Lidia Kożuch

Biblioteka jest czynna w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK   7:40 - 15:20

WTOREK               7:40 - 15:10

ŚRODA                   7:40 - 11:50

CZWARTEK           7:40 - 14:35

PIĄTEK                  7.40 - 14.25

 

Regulamin biblioteki  szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 • Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

I. Wypożyczalnia

 1. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni.
 2. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek na dłuższy okres.
 3. Jeśli czytelnik nadal potrzebuje książki, a nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o przedłużenie okresu wypożyczenia.
 4. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 5. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi przed wypożyczeniem.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 7. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 9. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować ograniczenie praw korzystania z wypożyczalni.

II. Czytelnia

 1. Każdy odwiedzający czytelnię wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 2. W czytelni należy zachować ciszę.
 3. Nie wolno w czytelni spożywać posiłków.
 4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 5. Wydawnictwa z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed godziną ósmą.
 6. Książki, czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi bezpośrednio po ich zauważeniu.
 7. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych, to znaczy do poszukiwań materiałów w dokumentach elektronicznych i w Internecie, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji do konkursów i olimpiad przedmiotowych, do wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, do tworzenia dokumentów organizacji działających w szkole. Nie należy wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz używania własnych nośników.
 9. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 10. Przy jednym komputerze mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 11. Po zajęciu miejsc należy sprawdzić kompletność sprzętu komputerowego, stan biurek i krzeseł. Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi.
 12. Po zakończeniu pracy należy zostawić system w stanie logowania.
 13. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Za osobę niepełnoletnią odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 14. Na dysku twardym komputera można zapisywać dokumenty dopiero po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 15. Zabrania się zamieszczania niedozwolonych plików oraz przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne.
 16. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programów.
 17. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować ograniczenie prawa korzystania  z czytelni i Internetu.

Szkolny Klub Wolontariatu II LO w Gliwicach

Klub ekologiczny II LO - logo

Sport w II LO w Gliwicach - logo

Logo Koła Retorycznego

II LO za granicą

Olimpijczycy II LO w Gliwicach

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.