ZASTĘPSTWA

w dniu 20 września 2021 poniedziałek

Nr lekcji

Klasa

Nauczyciel nieobecny

Nauczyciel zastępujący

Przedmiot

Nr Sali

Uwagi

1,2

3E-4

p. I. Gocek

p. D. Zelek

j. polski

29

 

4

V34

p. I. Kwietniowska

p.  A. Wojna

wf

 

 

7

W16

p.  P. Trochimczuk

wf