KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 • 1.09.2021 - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23 - 31 grudnia 2021 - Zimowa przerwa świąteczna
 • 14 - 27 lutego 2022- Ferie zimowe
 • 23.01.2021 - Koniec I semestru
 • 14.04 - 19.04.2022 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 29.04.2022 - Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
 • 04-23.05.2022 - Egzamin maturalny
 • 24.06.2022 - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 25.06 - 31.08.2022 - Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 12.11.2021 - organizacja pracy szkoły
 • 04-09.05.2022 - egzamin maturalny
 • 17.06.2022 - organizacja pracy szkoły