Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

  • 16.09.2019 r.
  • 21.10.2019 r. (konsultacje)
  • 16.12.2019 r.
  • 10.02.2020 r.
  • 16.03.2020 r.
  • 24.05.2020 r.

Konsultacje dla rodziców uczniów gimnazjum i liceum

Każdy nauczyciel przynajmniej raz na dwa tygodnie jest do dyspozycji rodziców i uczniów w ramach konsultacji. Stałe terminy konsultacji podane są na stronie internetowej szkoły w zakładce konsultacje.