Justyna Kempny
The Count of Monte Christo

Prezentacja przesłana na drugi etap Międzynarodowego Konkursu Czytelniczego w Debreczynie na Węgrzech.

 

 

Wioletta Zebranowska
The Count of Monte Christo

Prezentacja przesłana na drugi etap Międzynarodowego Konkursu Czytelniczego w Debreczynie na Węgrzech.

 

 


Joanna Tobiasz
Badanie wpływu zasolenia wody na rozwój roślin słodkowodnych na przykładzie rzęsy wodnej (Lemna minor)

STRESZCZENIE

              Obecnie można zaobserwować wzrost zawartości anionów chlorkowych w wodach słodkich spowodowany kilkoma czynnikami. Taka zmiana zasolenia ma niekorzystny wpływ na rozwój roślin słodkowodnych. W celu zbadania tego wpływu umieszczono po 15 osobników Lemna minor w 8 próbach w każdej serii, ze stopniowo zwiększaną zawartością anionów chlorkowych w wodzie, począwszy od próby kontrolnej. Zwiększone stężenie anionów Clznacząco zahamowało rozwój badanych organizmów. Podczas gdy w próbie kontrolnej ich liczba zwiększyła się średnio czterokrotnie, w próbie ostatniej, o największym stężeniu Cl-, pozostała bez zmian. 

 

Więcej…

 

Aleksandra Awramienko
Wszyscy moi Przyjaciele (linoryt 2011)

 

Aleksandra Awramienko
Sklepy Cynamonowe (linoryt 2011)