Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych 27.06.2022 r.

LP. KOD WYNIK
1 S132 74%
2 S133 84%
3 S134 54%
4 S135 26%
5 S136 26%
6 S137 26%
7 S138 68%
8 S139 38%
9 S144 34%
10 S146 32%
11 S148 16%
12 S149 28%