STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 1. Obowiązuje Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/790/2005 z dnia 28.04.2005 r.
 2. Kryterium dochodowe wynosi 351 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 3. Wnioski na stypendia szkolne będą dostępne dla rodziców/uczniów do odbioru od 13 sierpnia br. w następujących miejscach:
  a) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.gliwice.pl
  b) w każdej szkole i tam przede wszystkim powinni zgłaszać się rodzice
  c) na stanowisku INFORMACJA w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
 4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie od 13 sierpnia do 15 września br. w Wydziale Edukacji.
 5. Uczniowie pełnoletni składają wnioski we własnym imieniu.
 6. Rachunki i faktury imienne na zakupy zgodne ze „szkolnym katalogiem wydatków” na nowy rok szkolny będą honorowane z datą od 1 lipca br.

 

SZKOLNY KATALOG WYDATKÓW DO REFUNDACJI – STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 1. Podręczniki szkolne, odpowiednie dla realizowanego w danej klasie programu, ujętego w szkolnym zestawie programów nauczania.
 2. Encyklopedie, leksykony, słowniki: języka polskiego, ortograficzne, poprawnej polszczyzny, frazeologiczne, wyrazów obcych itp., słowniki języków obcych, ujętych w planie dydaktycznym szkoły dla danej klasy (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. łaciński), atlasy geograficzne, przyrodnicze, historyczne, mapy, zeszyty ćwiczeń, repetytoria maturalne, repetytoria do egzaminu gimnazjalnego, książki z literatury naukowej i popularnonaukowej, zgodne z realizowanym w klasie rozszerzonym programem nauczania.
 3. Lektury z literatury polskiej i powszechnej, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Zeszyty szkolne, przybory do pisania, piórnik, przybory do geometrii, kalkulator, plecak lub torba szkolna, segregatory, koszulki, teczki, blok rysunkowy i techniczny, farbki, pędzelki, papier do drukarki, tusze i tonery do drukarki, klej biurowy, taśmy klejące, kalka techniczna, zszywacz, nożyczki, płytki CD,  przenośna pamięć usb, temperówka, okładki na zeszyty i książki.
 5. Strój sportowy, niezbędny do realizowania zajęć z wychowania fizycznego (koszulka – 2 szt. na rok szkolny, spodenki gimnastyczne, dres, , skarpety – 5 par na rok szkolny), obuwie sportowe (adidasy – 2 pary na rok szkolny, trampki lub tenisówki – 4 pary na rok szkolny).
 6. Koszty, związane z dojazdem do szkoły publicznymi środkami lokomocji, dla uczniów liceum, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania.
 7. Koszty zakwaterowania w internacie, bursie.
 8. Koszty ponoszone przez ucznia podczas wycieczek tematycznych, organizowanych przez szkołę – bilety do teatru, muzeum, kina.
 9. Koszty udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych np. nauka języków obcych, kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego,  maturalnego lub na studia,  zajęcia wyrównawcze lub specjalistyczne (np. dla dyslektyków, gimnastyka korekcyjna, basen zalecony przez lekarza), inne – poszerzające wiedzę lub zdolności np. w domach kultury, ogniskach muzycznych, klubach sportowych.
 10.  Opłaty za zdjęcia do legitymacji szkolnej, dowodu osobistego, świadectwa ukończenia szkoły.

WSZYSTKIE PONIESIONE WYDATKI MUSZĄ BYĆ UDOKUMENTOWANE FAKTURAMI LUB RACHUNKAMI IMIENNYMI WYSTAWIONYMI NA NAZWISKO STYPENDYSTY LUB RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW.