ZASTĘPSTWA

w dniu 16 listopada 2018 piątek

 

Nr lekcji

Klasa

Nauczyciel nieobecny

Nauczyciel zastępujący

Przedmiot

Nr sali

Uwagi

 

4

3a

p. K. Panek

p. P. Wilk

Wf-

 

Zamiast 1a/c

 

4

W13

p. P. Wilk

p. Joanna Kuczma

wf

 

łączenie

 

6

3gc

p. Alicja Kuczera

p. L. Kożuch

Matematyka-sprawdzian

33

 

 

Klasa 1c warsztaty w Katowicach, wyjście po 2 lekcji