WW1 Centenary: don't forget - projekt e-twinning

Grupa językowa z klas Ia i Ic pod kierunkiem nauczycielki Ewy Koniecznej od września 2014 r. uczestniczy w projekcie e-twinning wraz z uczniami z Francji, Słowenii oraz Włoch. Tytuł projektu to „WW1 Centenary: don't forget”. Młodzież rozpoczęła projekt od zapoznania się z francuskimi, słoweńskimi i włoskimi odpowiednikami słów dotyczących pierwszej wojny światowej. Następnie polscy uczniowie przygotowali dla swoich partnerów zagranicznych krótką prezentację o święcie niepodległości. Kolejnym etapem było przygotowanie prezentacji na temat pierwszej wojny światowej widzianej oczami Polaków. Ostatnim punktem projektu będzie współpraca w międzynarodowych grupach tematycznych. Uczniowie dyskutować będą ze swoim zagranicznymi partnerami na temat codziennego życia w czasie wojny, propagandy, roli kobiet oraz życia w okopach.