E-twinning, czyli polsko-słoweńska współpraca

Wiktor Slany

http://www.vidiani.com/?p=2876We wrześniu, jako grupa 1ac, pod opieką pani Ewy Koniecznej, rozpoczęliśmy realizację projektu etwinning o nazwie: „Slovenia - Poland (geographical and linguistic overview of countries)" z grupą uczniów ze Słowenii. Wymieniliśmy między sobą slajdy, w których każdy z nas napisał kilka zdań o sobie, by lepiej się poznać w celu ułatwienia współpracy. Już w październiku przygotowaliśmy kilka prezentacji o Gliwicach. Przedstawiliśmy w nich najciekawsze gliwickie obiekty, takie jak radiostacja, Politechnika Śląska, gliwicki port, Park Chopina, palmiarnia, Willa Caro oraz Urząd Miasta. W odpowiedzi dostaliśmy zdjęcia, ogólnie przedstawiające Słowenię, wraz z krótkimi filmami o jeziorze Bled i o turystycznym mieście Portorož. Następnie zapoznaliśmy naszych partnerów z polską kulturą, tradycjami oraz językami, wysyłając im kolejne prezentacje. Planujemy kontynuować współpracę w grupach międzynarodowych. Zamierzamy wspólnie ze Słoweńcami porównać krainy geograficzne naszych państw.