Partnerzy w nauce

Barbara Bluz

    Projekt ,,Partnerzy w nauce” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i oparty na współpracy z Uniwersytetem Śląskim (2009-2012) 

    Głównym celem projektu jest kształtowanie u uczniów szkół ponadgimnazjalnych kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości i inicjatywności.

    Uczniowie działają w trzech sekcjach:
- informatycznej: koordynator - dr Bolesław Mokrski,
- matematyczno–naukowo-technicznej: koordynator - mgr Małgorzata Zaporowska,
- przedsiębiorczości: koordynator - mgr Barbara Bluz.

    Sekcje wspomagane są przez nauczycieli współpracujących: mgr Grzegorza Klyszcza, mgr Jolantę Posacką i mgr Mirosławę Szymańską.

    Realizując główne założenia projektu skupiamy się na prowadzeniu w szkole licznych działań edukacyjnych:

- Wsparcie i Pomoc - zajęcia pozalekcyjne z matematyki, fizyki, biologii,
- Szkolna Sekcja Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego - stała współpraca z Uniwersytetem Śląskim,
- Warsztaty Aktywności Własnej - co semestr prowadzone zajęcia z doradztwa zawodowego,
- wycieczki i obozy naukowe finansowane ze środków projektu.

    Efektem pracy sekcji są organizowane w szkole Festiwale Nauki, w programie których znajdują się:
- pokazy doświadczeń,
- liczne konkursy wiedzy i umiejętności,
- gry dydaktyczne,
- warsztaty,
- wykłady, prezentacje, sesje naukowe,
- pokazy filmów.

    Dzięki udziałowi w projekcie nasza szkoła otrzymała zakupiony ze środków projektu sprzęt służący interaktywnemu prowadzeniu zajęć oraz nowoczesne materiały edukacyjne na wyposażenie pracowni.