Zbiórka okularów dla polskiej  misji medycznej w Papui Nowej Gwinei

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje”

W lipcu 2020 roku zostanie zorganizowana pierwsza misja medyczna do Dystryktu Esa`Ala  na Morzu Salomona w Papui Nowej Gwinei, w której weźmie udział grupa pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mieszkańcy dystryktu to ludzie borykający się z biedą i ubóstwem, nie mają dostępu do bieżącej wody i energii elektrycznej,  praktycznie pozbawieni są jakiegokolwiek dostępu do opieki medycznej. Działania misji będą polegać między innymi  na przeprowadzeniu badań okulistycznych całej sześćdziesięciotysięcznej populacji wyspy. W czasie działań misji potrzebne będzie około 10 tysięcy par okularów korekcyjnych, przydadzą się także okulary słoneczne z filtrem. W całej Polsce organizowana jest zbiórka okularów, w którą chcemy włączyć społeczność naszej szkoły. Na pewno w waszych domach znajdziecie okulary, z których nikt już nie korzysta. Prosimy, ofiarujcie je ubogim mieszkańcom Papui i Nowej Gwinei.

Okulary zbieramy do końca marca w sali nr 11 i w bibliotece szkolnej

Już dziś dziękujemy tym, którzy zechcą wesprzeć akcję.

Barbara Ciomek-Paciulon i Katarzyna Panek