Zebranie z Rodzicami Uczniów II Liceum Ogólnokształcącego

20.05.2019 r. 17.00

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1A

mgr Katarzyna Musz

34

1B

mgr Elżbieta Piotrowicz

12

1C

mgr Alicja Kuczera

33

1D

mgr Ewa Konieczna

10

2A

mgr Lidia Kożuch

26

2B

mgr Agnieszka Świątek

40

2C

mgr Jacek Borowiecki

22

2D

mgr Jadwiga Przybyłek-Cyba

37

3AG

mgr Kamila Stoiłowa

31

3BG

mgr Justyna Gałuszka-Zając

7

3CG

mgr Joanna Kuczma

9

 

Zebranie z Rodzicami Uczniów

II Liceum Ogólnokształcącego

18.03.2019 r. 17.00

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1A

mgr Katarzyna Musz

34

1B

mgr Elżbieta Piotrowicz

12

1C

mgr Alicja Kuczera

33

1D

Spotkanie odbyło się 11.03.2019 r.

2A

mgr Lidia Kożuch

15

2B

mgr Agnieszka Świątek

40

2C

mgr Jacek Borowiecki

22

2D

mgr Jadwiga Przybyłek-Cyba

37

3A

mgr Katarzyna Panek

13

3B

mgr Gabriela Szocik

29

3C

mgr Anna Lewandowska

28

3D

mgr Ewa Tomasz

32

3AG

Spotkanie odwołane

3BG

mgr Justyna Gałuszka-Zając

7

3CG

mgr Joanna Kuczma

9

16.45 – zapraszamy Rodziców Uczniów klas trzecich gimnazjalnych na spotkanie do auli szkolnej z p. dyrektorem Jarosławem Kuczmą. spotkanie dotyczy egzaminu gimnazjalnego

17.45 – serdecznie zapraszamy Rodziców do auli szkolnej na Galę Forum Talentów 2019

 

Zebranie z Rodzicami Uczniów II Liceum Ogólnokształcącego

28.01.2019 r. 17.00

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1A

mgr Katarzyna Musz

34

1B

mgr Elżbieta Piotrowicz

12

1C

mgr Alicja Kuczera

33

1D

mgr Ewa Konieczna

10

2A

mgr Lidia Kożuch

26

2B

mgr Agnieszka Świątek

40

2C

mgr Jacek Borowiecki

22

2D

mgr Jadwiga Przybyłek-Cyba

37

3A

mgr Katarzyna Panek

13

3B

mgr Gabriela Szocik

29

3C

mgr Anna Lewandowska

28

3D

mgr Ewa Tomasz

32

3AG

mgr Kamila Stoiłowa

31

3BG

mgr Justyna Gałuszka-Zając

7

3CG

mgr Joanna Kuczma

9

16.30 – zapraszamy Rodziców do auli szkolnej na Jasełka przygotowane przez uczniów klas 3ga, 1d, 3d pod opieką p. Joanny Gierlach

 

Konto Rady Rodziców II LO

Numer konta Rady Rodziców II LO:
mbank Rada Rodziców II LO 79 1140 2004 0000 3102 7709 9859

 

Zebranie z Rodzicami Uczniów II Liceum Ogólnokształcącego

10.12.2018 r. 17.15

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

1A

mgr Agata Wieczorek

34

1B

mgr Elżbieta Piotrowicz

12

1C

mgr Alicja Kuczera

33

1D

mgr Ewa Konieczna

10

2A

mgr Lidia Kożuch

15

2B

mgr Agnieszka Świątek

40

2C

mgr Jacek Borowiecki

22

2D

mgr Jadwiga Przybyłek-Cyba

37

3A

mgr Katarzyna Panek

13

3B

mgr Gabriela Szocik

29

3C

mgr Anna Lewandowska

28

3D

mgr Ewa Tomasz

zebranie odbędzie się 17.12.2018 r. o 17.00

3AG

mgr Kamila Stoiłowa

31

3BG

mgr Justyna Gałuszka-Zając

7

3CG

mgr Joanna Kuczma

9

16.45 – zapraszamy rodziców do auli szkolnej na przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy 1A i p. A. Wieczorek

 
Więcej artykułów…