Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

  • 10.09.2018 r.
  • 22.10.2018 r.
  • 10.12.2018 r.
  • 28.01.2019 r.
  • 18.03.2019 r.
  • 20.05.2019 r.

Konsultacje dla rodziców uczniów gimnazjum i liceum

Każdy nauczyciel przynajmniej raz na dwa tygodnie jest do dyspozycji rodziców i uczniów w ramach konsultacji. Stałe terminy konsultacji podane są na stronie internetowej szkoły w zakładce konsultacje.