KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • 3.09.2018 - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 23 - 31 grudnia 2018 - Zimowa przerwa świąteczna
 • 20.01.2019 - Koniec I semestru
 • 11.02 – 24.02.2019  - Ferie zimowe
 • 10.04 - 12.04.2019 - Egzamin gimnazjalny
 • 18.04 - 23.04.2019 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 26.04.2019 - Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
 • 6-23.05.2019 - Egzamin maturalny (pisemny)
 • 9-25.05.2019 - Egzamin maturalny (ustny)
 • 21.06.2019 - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 22.06 - 31.08.2019 - Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego

 • 02.11.2018 - organizacja pracy
 • 12.04.2019 - egzamin gimnazjalny (dotyczy uczniów klas licealnych)
 • 02.05.2019 - organizacja pracy
 • 06-08.05.2019 - egzamin maturalny