Grono pedagogiczne II Liceum Ogólnokształcącego
im. W. Wróblewskiego w Gliwicach
2018/2019

Strzelec Robert

- dyrektor szkoły; język angielski

Kuczma Jarosław

- wicedyrektor szkoły; wychowanie fizyczne

 

Bober Grażyna

- język francuski

Borowiecki Jacek

- geografia, przyroda

Cieślik–Biernat Danuta

- biologia; przyroda

Ciomek–Paciulon Barbara

- język angielski

Gałuszka–Zając Justyna

- chemia; język angielski

Gierlach Joanna

- religia; język niemiecki

Gocek Iwona

- język polski, wiedza o społeczeństwie

Jeweczko Elżbieta

- pedagog szkolny

Kęska Marcin

- fizyka; przyroda; zaj. techniczne

Konieczna Ewa

- język angielski; doradca metodyczny

Kowaluk Krzysztof

- wychowanie fizyczne, podstawy przedsiębiorczości

Kożuch Lidia

- język polski, biblioteka

Kuczera Alicja

- matematyka

Kuczma Joanna

- wychowanie fizyczne

Kwietniowska Iwona

- pedagog szkolny, wychowanie fizyczne

Lewandowska Anna

- matematyka

Miratyński Artur

- język angielski

Musz Katarzyna

- język angielski

Panek Katarzyna

- język polski, biblioteka

Piotrowicz Elżbieta

- język polski, zaj. techniczne, el. filmoznwstwa

Posacka Jolanta

- biologia

Przybyłek–Cyba Jadwiga

- matematyka

Rupa Lilianna

- wychowanie fizyczne

Stoiłowa Kamila

- język polski; zaj. artystyczne

Szocik Gabriela

- język niemiecki

Szymon Jolanta

- język angielski

Świątek Agnieszka

- język niemiecki

Tomasz Ewa

- matematyka; zaj. techniczne

Trochimczuk Piotr

- wychowanie fizyczne; informatyka

Trojan Marek

- historia

Trojan Mariola

- historia

Trybalska Ewa

- chemia; doradca metodyczny

Wieczorek Agata

- religia

Wilk Przemysław

- wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Włodarczyk Judyta

- język niemiecki

Wolsza Janina

- język łaciński; biblioteka

Zawadzka Stanisława

- muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, etyka, zaj. techniczne, zaj. artystyczne